П`ятниця, 05.06.2020, 02:51
Горностайпільське НВО ЗОШ І -ІІІ ст.-дитячий садок

 Роль методичної роботи

Меню сайту
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Червень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Друзі сайту
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Роль методичної роботи

  у внутрішньо шкільному  управлінні.

  Основи планування методичної роботи в школі

   Методична робота: мета, структура, завдання

  Методична робота — це основний вид освітньої діяльності, сукупність заходів, що проводяться вчителями й вихователями з метою оволодіння методами та прийомами навчально-виховної роботи, творчого застосуван­ня їх на уроках та в позакласній роботі, пошуку нових, найбільш раціональ­них та ефективних форм і методів організації, проведення й забезпечення освітнього процесу.

   

  Мета МР

   

  Надання ефективної допомоги вчителям і класним керів­никам у покращенні організації навмання та виховання школярів, узагальненні й запровадженні передового пе­дагогічного досвіду, збільшенні теоретичного рівня й пе­дагогічної кваліфікації викладачів і керівництва школи

   

  Структуру методичної служби в ОУ представлено у таблиці.

   

  МО вчителів початкових класів

  МО вчителів природничого циклу

  МО вчителів української мови і літератури

  МО вчителів естетичного циклу

  МО класних керівників

  Змістом методичної роботи в школі є:

  • наукові дослідження з різних питань навчальної і виховної роботи;
  • координація розробки навчальних планів і програми їх узгодження за суміжними та взаємозабезпечуючими дисциплінами;
  • обговорення проблем інформатизації освіти, підвищення якості про­фесійної підготовки вчителів на основі широкого Використання засобів обчислювальної інформаційної техніки;
  • аналіз і корекція підготовки тих, хто навчається, за результатами по­точної успішності, заліків і екзаменів, контрольних відвідувань за­нять;
  • організація лекцій для адміністрації та вчителів з питань педагогіки та психології, новим дослідженням у науці щодо проблем навчання й ви­ховання тих, хто навчається, методики проведення окремих видів нав­чальних занять;
  • вияв, узагальнення та розподіл позитивного досвіду навчальної, ви­ховної та методичної роботи окремих викладачів і МО в цілому;
  • вивчення та впровадження до навчального процесу позитивного до­свіду методичної роботи інших ОУ. Основними завданнями методичної роботи є: удосконалення навчальних планів і програм;
  • відпрацьовування та оновлення змісту навчальних предметів;
  • удосконалення методики, підвищення ефективності проведення усіх видів навчальних занять;
  • підготовка посібників і інших навчально-методичних матеріалів, що відповідають сучасному станові науки, вимогам педагогіки та психології; удосконалення існуючих і впровадження нових форм, методів і засобів навчання та виховання, впровадження в навчальний процес передово­го педагогічного досвіду, нових інформаційних технологій;
  • удосконалення навчально-методичного та матеріально-технічного за­безпечення ОД.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  План методичної роботи Горностайпільського НВО

  на 2015-2016 навчальний рік

   

  Практикою роботи школи вироблено певну структуру плану. Вона вклю­чає наступні розділи:

  • аналіз підсумків методичної роботи за попередній навчальний рік;
  • методична тема школи на поточний навчальний рік;
  •  мета й основні завдання методичної роботи на поточний навчальний  рік;
  • організаційно-методичні вказівки;
  • основні заходи;
  • робота МО;
  • контроль і звітність.

  План обговорюється на методичній раді й затверджується директором НВО.

   

  І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

  Основними завданнями адміністрації й МО при організації й проведен­ні методичної роботи є:

  1. Якісна підготовка й проведення методичного тижня й методичних днів, підвищення їхньої ролі в удосконаленні педагогічної майстер­ності керівного й викладацького складу школи.
  2. Забезпечення високого методичного рівня проведення всіх видів за­нять.
  3. Професійне становлення молодих викладачів (початківців).
  4. Підвищення якості проведення навчальних занять на основі впровад­ження нових інформаційних технологій.
  5. Продовження педагогічних експериментів щодо пошуку нових техно­логій, форм і методів навчання.
  6. Виявлення, узагальнення й поширення позитивного педагогічного до­свіду творчо працюючих учителів. Аналіз, апробація й упровадження нового методичного забезпечення освітнього процесу, впроваджен­ня нових форм, методів навчання, передового педагогічного досвіду.
  7. Організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-до­слідними установами з метою обміну досвідом і передовими техноло­гіями в галузі освіти.
  8. Проведення методичного забезпечення навчальних предметів у від­повідність із вимогами нових керівних документів у галузі освіти, навчальних планів і програм.
  9. Організація й проведення робіт із підвищення якості ведення всіх документів з організації й обліку методичної роботи та їхньої розроб­ки на наступний навчальний рік.
  10. Розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних ма­теріалів.
  11. Упровадження в навчальний процес навчально-методичних і дидактич­них матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем.

  Розробка програмного забезпечення для проведення навчальних за­нять і впровадження їх у навчальний процес.

  1.12.Удосконалення проведення самостійних занять під керівництвом ви­хователів ГПД. Використання їх для підвищення індивідуалізації нав­чання учнів, розвитку в них навичок самостійної роботи.

  1.13.Зосередження основних зусиль МО на створенні наукової бази знань
  в учнів випускних класів для успішного вступу їх до ВНЗ за обраною спеціальністю.

  1. Проведення робіт з удосконалення комплексної програми виховання
   учнів, формування в них високих моральних якостей.
  2. Підвищення якості проведення занять у результаті модернізації й роз­-
   витку навчально-матеріальної бази школи відповідно до змісту нав­чальних планів і програм, завдань щодо впровадження в освітній процес нових інформаційних технологій.

  1.16. Продовжувати роботу у напрямку профільного навчання як диференційованого навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, створення умов для навчання старшокласників, відповідно до їхнього професійного самовизначення.

   

   

   

   

   

                                                      Директор НВО:                 Р.В.Литвин